Čitanje svetog Evanđelja po Luki, Lk 9, 51-62

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem.

Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: ‘Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?’ No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo. Dok su išli putom, reče mu netko: ‘Za tobom ću kamo god ti pošao.’

Reče mu Isus: ‘Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.’

Drugomu nekom reče: ‘Pođi za mnom!’

A on će mu: ‘Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.’ Reče mu: ‘Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.’

I neki drugi reče: ‘Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.’

Reče mu Isus: ‘Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.’

Riječ Gospodnja.


Autor: CroExpress Datum objave: 26.06.2022.