home

DANAS JE BLAGDAN PRESVETOG TROJSTVA Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu

Evanđelje nedjeljom.

CroExpress


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu, Iv 3, 16-18

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: 'Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.'

Riječ Gospodnja.

07.06.2020.

© CroExpress 2020.